Terminen Ruiskutus

Terminen Ruiskutus

Terminen ruiskutus on yleisesti vakiintunut menetelmä, jolla pinnoitetaan eri materiaaleista valmistettuja kappaleita useilla eri pinnoitevaihtoehdoilla.

Pinnoitteet voivat olla muoveja, metalleja, keraameja tai niiden yhdistelmiä. Pinnoitteiden käyttötarkoitus voi olla korroosionesto, kulumisenesto, kitkan lisäys, kitkan vähennys, sähköneristys, sähkönjohtavuus, lämmöneristys, kuluneiden tai väärinkoneistettujen osien täyttö ynnä muut vastaavat.

Pinnoitteiden käyttötarkoitus voi olla korroosionesto, kulumisenesto, kitkan lisäys, kitkan vähennys, sähköneristys, sähkönjohtavuus, lämmöneristys, kuluneiden tai väärinkoneistettujen osien täyttö ym.

Pinnoitepaksuudet vaihtelevat huomattavasti. Pehmeillä pinnoitteilla paksuudet voivat olla useampia millejä, kaikkein kovimmilla pinnoitteilla maksimipaksuudet ovat enintään 500-600 µm.

Pinnoiteaineet voivat olla langan tai jauheen muodossa menetelmästä riippuen.

Termistä ruiskutusta kutsutaan kylmäpinnoitusmenetelmäksi. Pinnoitettavan kappaleen lämpötila ei yleensä nouse pinnoituksen aikana yli 150 – 200 oC, näin vältetään muodon- ja aineenmuutokset pinnoitettavassa kappaleessa.

Aina on muistettava myös se tosiasia, että pinnoiteaineen tartunta alustaansa on osaksi mekaaninen, se asettaa menetelmän käytölle tiettyjä rajoituksia.

Pinnoitettavan alustan laadulle on olemassa tietyt vaatimukset. Pinnan pitää olla ehdottoman puhdas. Kosteus sekä mm. öljy pitää poistaa esilämmittämällä kappale hieman pinnoituslämpötilaan korkeampaan lämpötilaan. Välittömästi ennen pinnoitusta tehtävä pinnankarhennus varmistaa pinnoitteen hyvän tartunnan. Karhennus tehdään joko teräsrakeilla, alumiinioksidilla tai piikarbidilla.

Eniten käytetyt pinnoiteaineet  ovat esim. volfram- ja kromikarbidipinnoitteet.

Virtasen Koneistamolla on käytössä seuraavat termisen ruiskutuksen menetelmät:

  • Sulzer Metco Diamond Jet HVOF HYBRID-ruiskuja 4 kpl
  • Sulzer Metco Diamond Jet HVOF-ruiskuja 2 kpl.
  • Metco 3MB Plasmapinnoituslaitteisto
  • Metco 5P jauheliekkiruiskuja 2 kpl
  • Metco 12E lankaliekkiruisku
  • Metco 14E lankaliekkiruisku
  • Metco 16E lankaliekkiruisku
  • Metco Smart ARC PPG valokaariruisku
  • LDC Porta-Pak Elektrolyyttipinnoituslaitteisto

Käytössämme on myös Motoman- sekä ABB-pinnoitusrobotit.

Soita tai tule käymään niin katsotaan miten voimme sinua palvella.