Moottorilohko

Moottorilohko

  Sylinterin hionta

Sylinterien hionta tunnetaan ehkä paremmin käsitteellä sylinterien poraus. Sylinterin hionta on tarpeellista, kun moottorilohkon ja männän välinen välys on kulunut liian suureksi tai vastaavasti, jos on tapahtunut männän kiinnileikkautuminen.

Liiallinen välys saattaa ilmetä runsaana moottorin huohottamisena, runsaana öljynkulutuksena tai tehojen katoamisena. Tällöin lohkoon tulee asentaa ylikokomännät, jotka sovitetaan lohkoon sylinterit hiomalla. Männänvalmistaja antaa aina uusille männille välyksien ohjearvot. Sylinterit porataan aina näihin mittoihin, ellei asiakas muuta halua. Hionta tehdään aina lähelle lopullista mittaa ja viimeistely suoritetaan hoonaamalla. Näin sylinteriin saadaan juuri oikeanlainen hoonauskuvio sekä välys juuri oikeaan toleranssiin.

Kilpamoottoreissa käytetään yleensä huomattavasti suurempia välyksiä suuren rasituksen ja lämpökuorman takia. Suurempi välys antaa männälle hieman enemmän tilaa laajeta kovan rasituksen alaisena.

Sylinterin hoonaus

Sylinterin hoonauksella tarkoitetaan sylinterin hionnan jälkeen suoritettavaa viimeistelyä.

Hoonauksella saadaan aikaiseksi juuri oikea sylinterin halkaisijamitta, joka on moottorin toiminnan kannalta ehdoton edellytys. Lisäksi sylinterien seinämään saadaan juuri oikea kuvio sekä pinnanlaatu, jotta männänrenkaan sekä männän tiiveys ja kestävyys olisivat paras mahdollinen.

Sylinterin hoonauksella voidaan myös parantaa jo hieman kulunutta sylinteriä. Kevyellä hoonauksella saadaan sylinterien seinämiin uudelleen oikea kuvio ja pinnanlaatu. Tämä tehdään usein, jos sylinteriseinämät ovat esim. kiillottuneet eivätkä tästä syystä enää tiivistä toivotulla tavalla. Pitää kuitenkin muistaa, että hoonauksessa poistetaan materiaalia sylinteriseinämistä ja tästä syystä myös halkaisijamitta suurenee. Tämä pitää huomioida hoonauksessa, että välys ei tule liian suureksi.

Käytössämme on sylintereiden hoonaukseen tarkoitettu erikoishoonauslaita, jolla auton moottorilohkot aina hoonataan.
Lisäksi käytössämme on myös kaksi tappihoonauslaitetta sekä useita eikoishoonauslaitteita.

Sylinterin putkitus

Sylinterien putkituksella tarkoitetaan kuluneen sylinterin uudelleen putkittamista. Menetelmällä saadaan kulunut sylinterilohko kunnostettua uuden veroiseksi. Joissain tapauksissa jopa haljenneita lohkoja pystytään kunnostamaan, mutta se on aina erittäin tapauskohtaista. Putkituksessa lohkon sylinterireikä koneistetaan reilusti suuremmaksi alkuperäisestä mitasta ja poraukseen asennetaan sylinteriputki puristesovitteella.

Tämän jälkeen sylinteri hiotaan ja hoonataan alkuperäiseen mittaansa. Myös lohkon tasopinta on hiottava putkituksen yhteydessä. Niin sanotuissa märkäputkikoneiden yhteydessä puhutaan myös sylintereiden putkittamisesta. Tämä kuitenkin usein tarkoittaa valmiiden sylinteriputkien vaihtamista kuluneiden tilalle. Kyseiset uudet putket eivät vaadi koneistuksia asennuksen jälkeen vaan ne ovat jo koneistuksiltaan valmiit.

Märkäputkikoneiden etu on se, että lohkoa ei välttämättä tarvitse irrottaa vaan työn voi suorittaa lohkon olleessa esim. työkoneessa paikoillaan.

Lohkon tasohionta

Moottorilohkon tasohionnalla tarkoitetaan l

ohkon kansitiivistepinnan koneistusta, joko tasohionnalla tai lastuavalla työstöllä. Yleensä lohko tasopintaa ei tarvitse koneistaa, mutta mikäli tiivistepinta on vaurioitunut niin tällöin pinta pitää koneistaa. Tasopinta voi olla, joko syöpynyt, painunut tai vääntynyt. Moottorilohkon putkitustyön yhteydessä tasopinta myös aina tasohiotaan.

Koneistamollamme on käytössä monia eri laitteita tasopintojen koneistamiseen.

Kuvassa sylinteriryhmä tasohiottuna.

Sylinterilohkon runkolinjan linjahoonaus

Moottorin runkolinjan suoruus on tärkeää moottorin moitteettoman toiminnan kannalta. 

Linja voi vaurioitua mm. laakerivaurion tai ylikuumenemisen johdosta.
 

Vähäisemmät vauriot voidaan korjata linjahoonauksella ilman linjaporaamista, joka on huomattavasti työläämpi suorittaa.

Runkolinjan suoruus voidaan myös tarkistaa linjahoonauksella. Muilla keinoilla suoruuden tarkastus on melko vaikeaa toteuttaa luotettavasti.

                        

Kuvissa MB Sprinter 316 CDi OM651.957 moottorin runkolinjan hoonaus.

Hoonauskapasiteetti pesäkkeille 46-127mm