ARC valokaaripinnoitus

ARC valokaaripinnoitus

ARC valokaaripinnoitus

Valokaariruiskutuksessa kahta lisäainelankaa syötetään ruiskun elektrodien läpi sopivassa kulmassa toisiinsa nähden.

Lankojen väliin syntyvä valokaari sulattaa lisäainelangat. Voimakas paineilmapuhallus sumuttaa hienojakoisen metallisulan pinnoitettavalle kappaleelle.

Paineilma voidaan myöskin korvata mm. typellä tai argonilla, jolloin vältetään pinnoitteen hapettuminen.

Lämpötila valokaaressa on noin 7000 oC. Sulapartikkelien nopeus on noin 150 – 170 m/s. Tartunta on parempi kuin lankaliekkiruiskutuksessa, eli noin 20 – 45 N/mm2.

Pinnoitteen huokoisuus on melko runsasta. Huokoisuuteen voidaan vaikuttaa hyvinkin laaja-alaisesti tarpeesta ja kohteesta riippuen.

Lisäainevalikoima on myös melko runsas.

Valokaariruiskutus on suurten pintojen erittäin tehokas pinnoitusmenetelmä. Valokaariruiskutusta käytetään yleisimmin kohteissa, joissa pinta-alat ovat suuria.

Sovellukset voivat olla korroosionesto, erilaiset telapinnoitukset sekä säiliöpinnoitukset. Korroosionestokohteet voivat olla mm. sillankaiteita ja erilaisia rautarakenteita joihin sinkkiruiskutuksen jälkeen tulee päälle vielä maalaus.

Valokaariruiskutuksella voidaan myös tehdä erilaisia karkeita tartuntapintoja. Sellaisia ovat mm. trukkien nostokäpälät, liukuesteet, kuljetintelat ynnä muut vastaavat.

Valokaariruiskutus on käyttökustannuksiltaan edullisin menetelmä. Sähkövirran lisäksi tarvitaan ainoastaan paineilmaa.

Laitteisto on myös ns. ”kenttäkelpoinen” eli helposti siirrettävissä työkohteeseen.